Для інституційного посилення парламенту роль комітетів має стати суттєвішою

Дата: 27.09.2016

komitety pic

Чому роль парламентських комітетів у підготовці та опрацюванні законопроектів має посилитися і як це вплине на інституційну спроможність Верховної Ради України?

Підвищення прозорості та ефективності роботи комітетів є надважливою темою в контексті посилення інституційної спроможності українського парламенту та покращення якості його роботи. Парламентський комітет є саме тим органом, який утворюється для здійснення за окремими напрямами законопроектної роботи, підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до повноважень Верховної Ради України, виконання контрольних функцій. Саме комітети повинні стати законодавчим ядром парламенту, яке готуватиме нову якість законів. Від професійності роботи депутатів в комітетах безпосередньо залежить якість тих рішень, які приймаються в парламенті.

Виконання комітетами контрольних функцій, які детально визначені у Законі Україні “Про комітети Верховної Ради України” також сприятиме покращенню якості роботи парламенту. Комітетам надано право здійснювати контроль за виконанням Державного бюджету України, взаємодіяти зі спеціалізованими наглядовими органами (Рахункова палата, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини), брати участь у проведенні “Дня Уряду”, організації та проведенні парламентських та комітетських слухань, а також використовувати інші форми комітетського контролю, який визначений у Законі.

Парламентські комітети мають також зосередити більше своєї уваги на дослідженні роботи Уряду, як виконавчої гілки влади, зокрема, аналізувати стан реалізації бюджетних програм. На жаль, на даний момент парламентський контроль комітетів за роботою Уряду зводиться до участі окремих міністрів та працівників міністерств у засіданнях комітетів.

Професійність парламентських комітетів

Наразі роль комітетів як органу парламенту, що займається підготовкою законопроектів є не дуже високою. Результати дослідження Громадянської мережі ОПОРА свідчать, що більшість парламентарі всіх без виключення фракцій та груп готують більше законопроектів не до комітетів у складі яких вони працюють, а до інших комітетів.

Окрім цього, визначальну роль при голосуванні за законопроект у стінах Верховної Ради відіграють прийняті фракціями та групами політичні рішення щодо того, як голосувати за законопроект, а не висновки комітетів. Без якісного опрацювання законопроекту в комітеті народним депутатам, які не є членами певного комітету та широкопрофільними фахівцями у всіх сферах, важко буде в сесійній залі зрозуміти суть законопроекту, який виноситься на розгляд. Тому інколи в українському парламенті депутати голосують за законопроект, але не орієнтуються в його змістовній частині.

Участь депутатів у роботі своїх комітетів

Ще одним важливим питанням є участь депутата у засіданнях комітету. Це важливо зважаючи на те, що засідання Комітету – місце, де повинні відбуватися фахові дискусії щодо проектів нормативно-правових актів, стратегій розвитку певної галузі, наприклад, національної безпеки і оборони, науки і освіти, економічної політики тощо. Тому, не беручи участь у роботі свого комітету, народний депутат повинен розуміти, що він несе особисту відповідальність за результати законопроектної роботи, яка у підсумку впливає на якість державної політики у різних сферах.

Як свідчать результати дослідження Громадянської мережі ОПОРА роботи мажоритарників у своїх виборчих округах, поширеною є практика, коли частина парламентарів у ті дні, які визначені Календарним планом роботи сесії Верховної Ради України для роботи в комітетах, тимчасових спеціальних комісіях і тимчасових слідчих комісіях та депутатських фракціях (депутатських групах), перебувають не у стінах парламенту, а працюють у своїх виборчих округах. Депутати відвідують різні урочистості, проводять зустрічі з виборцями та особисті прийоми, тощо. Натомість, у ці дні вони мали, приймати участь у засіданнях свого комітету, роботі підкомітетку або робочих групах створених при комітеті, спільно з своїми колегами по комітету готувати законопроекти, які відносять до сфери відання даного комітету.

Відповідно до ч. 1 ст.19 Закону України “Про Регламент Верховної Ради України” за звичайних обставин перший і третій тижні кожного календарного місяця впродовж сесії відводяться для пленарних засідань Верховної Ради, другий – для роботи в комітетах, тимчасових спеціальних комісіях і тимчасових слідчих комісіях, депутатських фракціях та групах, четвертий – для роботи народних депутатів з виборцями.

Публічність роботи парламентських комітетів

Ще одним важливим питання на шляху до покращення якості роботи парламенту є прозорість роботи парламентських комітетів. Відповідно до результатів дослідження, яке здійснювала Громадянська мережа ОПОРА протягом грудня 2014 року – травня 2016 року, більшість комітетів оприлюднюють менше половини інформації, яку вони зобов’язані розміщувати на своїх сайтах. Зокрема, мова йде про протоколи, стенограми, аудіозаписи засідань, висновки, рішення та роз’яснення комітету, План його роботи та звіт за попередню сесію, інформацію про стан розгляду комітетом законопроектів та інші суспільно-важливі дані.

Загалом аналіз контенту 27 офіційних веб-сайтів парламентських комітетів здійснювався на основі спеціально розробленої методології, яка складалася з 34 індикаторів. При формуванні методології було враховане Положення про веб-ресурси Верховної Ради України, затверджене Розпорядженням Голови Верховної Ради України №699 від 19 травня 2015 року, яке містить визначений перелік інформації, яка повинна оприлюднюватися на веб-сайтах комітетів. Інша частина індикаторів сформована на онові переліку інформації, яку, на думку Громадянської мережі ОПОРА, доцільно оприлюднювати на веб-сайтах комітетів.

Так, лише 9 комітетів оприлюднюють на своїх ресурсах більше 50% такої інформації, ще 18 комітетів – менше 50%. Це говорить про те, що обсяг даних, які надають про свою роботу комітети досі є недостатнім. Тим не менш, практика демонструє, що якісний та системний громадський моніторинг роботи парламентських комітетів є одним з факторів покращення якості їхньої діяльності.

Підготовлено в рамках Програми USAID “РАДА: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво”, що виконується Фондом Східна Європа.

За коментарями звертайтеся:
Анатолій Бондарчук, аналітик ОПОРИ
096 918 74 08
Моніторинг парламенту | Веб-сайт| Фейсбук | Твіттер
(#рада8; #rada8; #opora; #опора)