Шляхи підвищення прозорості роботи парламентських комітетів

Дата: 07.04.2016

OPORA 7.04.2016

 Громадянська мережа ОПОРА дослідила шляхи підвищення прозорості роботи комітетів Верховної Ради, зокрема, в частині оприлюднення ними інформації про свою діяльність на власних веб-сайтах. У результаті дослідження були виокремленні ключові проблеми у роботі парламентських комітетів, проаналізовано поточний стан справ та запропоновані потенційні варіанти рішення поставлених проблем. Дослідження враховує рекомендації, які також містяться в Плані дій з реалізації Декларації відкритості парламенту, який був затверджено розпорядженням Голови Верховної Ради України 5 лютого 2016 року.

Результати дослідження були презентовані 11 березня 2016 року на зустрічі представників Громадянської мережі ОПОРА із Головою Верховної Ради України Володимиром Гройсманом під час якої були обговорені питання, пов’язані із підвищенням прозорості та відкритості діяльності парламенту та його окремих інституцій та розробкою і впровадженням Порталу відкритих даних Верховної Ради України. За результатами наради Володимир Гройсман дав доручення Апарату Верховної Ради щодо вирішення конкретних проблем у взаємодії ОПОРИ та Верховної Ради України на шляху реформування.

Окрім цього, Громадянська мережа ОПОРА взяла на себе зобов’язання здійснювати щомісячний моніторинг публічності роботи комітетів, зокрема, в частині оприлюднення ними інформації про свою діяльність на власних веб-ресурсах.

РЕЗЮМЕ

Громадянська мережа ОПОРА здійснює моніторинг роботи парламентських комітетів, зокрема в частині оприлюднення ними інформації про свою діяльність на власних веб-сайтах. Як показують результати моніторингу, Розпорядження Голови Верховної Ради України “Про веб-ресурси Верховної Ради України” №699 від 19 травня 2015 року, яке містить широкий перелік інформації, котра повинна оприлюднюватися в обов’язковому порядку на веб-сайтах комітетів, не виконується в повній мірі. Лише 8 з 29 комітетів розміщують більше 50% інформації, яка має бути висвітлена на їх сайтах. На веб-ресурсах більшості комітетів невчасно або взагалі не оприлюднюються протоколи, стенограми та аудіозаписи засідань. Станом на листопад 2015 року протоколи засідань комітетів оприлюднюються на сайтах усіх 27 парламентських комітетів, вчасно – на 10 веб-ресурсах комітетів. Стенограми публікуються на сайтах 24 комітетів, вчасно – на двох з них (Комітет з питань промислової політики та підприємництва і Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики). Аудіозаписи оприлюднюються на веб-ресурсах 12 парламентських комітетів, вчасно – на 8 сайтах.

Разом з цим, вищезгадане Розпорядження містить не весь перелік інформації, яку доцільно розміщувати на сайтах комітетів. На думку Громадянської мережі ОПОРА, перелік інформації, яка в обов’язковому порядку повинна оприлюднюватися на сайтах комітетів, потрібно розширити. Зокрема, доцільно оприлюднювати: інтернет-трансляції засідань комітетів, порядок реєстрації представників громадськості для участі у відкритих засіданнях комітетів, статистику відвідуваності депутатами засідань комітетів, інформацію про склад та результати роботи дорадчо-консультативних органів при комітетах; порядок доступу представників ЗМІ на засідання комітетів та інших їхніх робочих органів; контакти (телефон, електронна пошта) членів та працівників секретаріату комітетів.

У Розпорядженні Голови Верховної Ради України “Про веб-ресурси Верховної Ради України” №699 від 19 травня 2015 року не уніфіковані форма та зміст інформації, яка обов’язково має оприлюднюватися на веб-сайтах комітетів, зокрема щодо стану розгляду законопроектів.

Однією з ключових проблем, яка пов’язана з низьким рівнем оприлюднення парламентськими комітетами інформації про свою роботу на власних веб-сайтах, є відсутність на законодавчому рівні, зокрема в Законі України “Про комітети Верховної Ради України”, вичерпного переліку інформації, що в обов’язковому порядку повинна оприлюднюватися на сайтах комітетів.

Окрім цього, у Законі України “Про комітети Верховної Ради України” не визначений перелік розділів, які повинні бути створені на веб-ресурсах комітетів, відсутні вимоги до їх інтерфейсу. Тому сайти більшості комітетів візуально відрізняються один від одного, одна і таж сама інформація розміщується в різних розділах, у комітетах на власний розсуд вирішують де і яку інформацію оприлюднювати на їх веб-ресурсі. Через це на сайтах комітетів буває складно знайти необхідну інформацію.

ПРОБЛЕМА 1

Розпорядження Голови Верховної Ради України “Про веб-ресурси Верховної Ради України” №699 від 19 травня 2015 року не виконується в повній мірі в той час, коли ним передбачено достатньо широкий перелік відомостей про діяльність комітетів Верховної Ради України, які повинні оприлюднюватися. Рівень висвітлення інформації про свою роботу на веб-сайтах комітетів різний.

СТАН СПРАВ

Громадянська мережа ОПОРА розробила методологію оцінки прозорості роботи комітетів Верховної Ради. Вперше вона була застосована для оцінки прозорості роботи комітетів у минулому скликанні українського парламенту. На даний момент методологія включає 36 індикаторів. При формуванні критеріїв дослідження було враховане Положення про веб-ресурси Верховної Ради України, затвердженого Розпорядженням Голови Верховної Ради України №699 від 19 травня 2015 року, де визначений перелік інформації, яка повинна оприлюднюватися на веб-сайтах комітетів. Інша частина індикаторів сформована на онові переліку інформації, яку, на думку Громадянської мережі ОПОРА, доцільно оприлюднювати на веб-сайтах комітетів.

Відповідно до результатів дослідження прозорості роботи комітетів Верховної Ради України VIII скликання, яке здійснювала Громадянська мережа ОПОРА протягом грудня 2014 року – листопада 2015 року, більшість комітетів оприлюднюють менше половини інформації, котра має розміщуватися на їх сайтах. Так, лише 8 комітетів оприлюднюють на своїх веб-ресурсах більше 50% інформації, яка має розміщуватися на сайтах комітетів, 1 комітет – 50%, ще 18 комітетів – менше 50% інформації.

РІШЕННЯ

Визначити відповідальну особу за розміщення інформації на сайті комітету. Передбачити відповідальність за неоприлюднення або несвоєчасне оприлюднення інформації.

Публічний та незалежний громадський контроль за роботою комітетів, системний моніторинг розміщення комітетами інформації про свою діяльність на власних веб-сайтах.

infografika 21

ПРОБЛЕМА 1.1

Більшість комітетів Верховної Ради невчасно оприлюднюють на власних веб-сайтах або взагалі не оприлюднюють протоколи, стенограми та аудіозаписи своїх засідань.

СТАН СПРАВ

Відповідно до результатів дослідження прозорості роботи комітетів Верховної Ради України VIII скликання, яке здійснювала Громадянська мережа ОПОРА, станом на листопад 2015 року протоколи засідань комітету оприлюднюються на веб-ресурсах 27 парламентських комітетів, вчасно – на 10 сайтах. Стенограми публікуються на веб-ресурсах 24 комітетів, вчасно – на двох сайтах (Комітет з питань промислової політики та підприємництва і Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики). Аудіозаписи оприлюднюються на сайтах 12 парламентських комітетів, вчасно – на 8 веб-ресурсах.

Згідно з Положенням про веб-ресурси Верховної Ради України, затвердженого Розпорядженням Голови Верховної Ради № 699 від 19 травня 2015 року, протоколи, стенограми і аудіозаписи засідань комітетів розміщуються упродовж п’яти робочих днів після проведення засідання, а в разі розгляду проектів кодексів і законопроектів, що містять понад 100 статей, пунктів, – не пізніш як за два дні до розгляду відповідного законопроекту на пленарному засіданні Верховної Ради України.

infografika 22

РІШЕННЯ

Визначити відповідальну особу за розміщення інформації на сайті комітету. Передбачити відповідальність за неоприлюднення або несвоєчасне оприлюднення інформації.

Публічний та незалежний громадський контроль за роботою комітетів, системний моніторинг розміщення комітетами інформації про свою діяльність на власних веб-сайтах.

ПРОБЛЕМА 2

Розпорядження Голови Верховної Ради України “Про веб-ресурси Верховної Ради України” №699 від 19 травня 2015 року містить не весь перелік інформації, яку доцільно розміщувати на веб-сайтах комітетів. На думку Громадянської мережі ОПОРА, перелік інформації, яка в обов’язковому порядку повинна оприлюднюватися на сайтах комітетів, потрібно розширити.

СТАН СПРАВ

Відповідно до пункту 15 Положення про веб-ресурси Верховної Ради України, затвердженого Розпорядженням Голови Верховної Ради “Про веб-ресурси Верховної Ради України” № 699 від 19 травня 2015 року, основні інформаційні ресурси веб-сайту Комітету повинні містити:

 • – інформацію про склад і структуру Комітету, секретаріат Комітету;
 • – інформацію про діяльність Комітету (засідання Комітету, слухання, “круглі столи” та інші події в Комітеті);
 • – проект розкладу засідань Комітету, сформований головою Комітету (розміщується упродовж одного робочого дня);
 • – затверджений на засіданні Комітету розклад засідань Комітету на двотижневий термін (розміщується упродовж одного робочого дня);
 • – зміни до розкладу засідань Комітету (розміщуються не пізніш як за чотири дні до засідання в період між пленарними засіданнями Верховної Ради України і не пізніш як за 24 години – у пленарний період);
 • – протокол, стенограма та аудіозапис засідання Комітету (розміщуються упродовж п’яти робочих днів після проведення засідання, а в разі розгляду проектів кодексів і законопроектів, що містять понад 100 статей, пунктів – не пізніш як за два дні до розгляду відповідного законопроекту на пленарному засіданні Верховної Ради України);
 • – акти, прийняті Комітетом (розміщуються упродовж трьох робочих днів);
 • – протокол та стенограма слухання в Комітеті (розміщуються, як правило, упродовж 10 днів, але не пізніше 20 днів з дня проведення слухання);
 • – інформацію про законотворчу діяльність: законопроекти, що перебувають на розгляді у Комітеті та винесені на обговорення, стан розгляду законопроектів;
 • – висновки, рішення, роз’яснення, плани та звіти Комітету;
 • – інформацію щодо забезпечення взаємодії, зворотний зв’язок із Комітетом;
 • – фото- та аудіоматеріали, що висвітлюють діяльність Комітету.

РІШЕННЯ

Розширити перелік даних, які підлягають публікації на сайтах комітетів Верховної Ради, в обов’язковому порядку. Зокрема, на сайтах комітетів також доцільно оприлюднювати:

 • Інтернет-трансляції засідань комітетів, при цьому відеозаписи мають зберігатися та бути доступними для повторного перегляду на веб-сайтах комітетів чи на інших відкритих ресурсах. Якщо відеозаписи знаходяться на інших веб-ресурсах, на сайтах комітетів потрібно розмістити посилання на конкретні засідання комітетів;
 • порядок реєстрації представників громадськості для участі у відкритих засіданнях комітетів;
 • порядок доступу (акредитації) представників ЗМІ на засідання комітетів та інших їхніх робочих органів;
 • нормативно-правові акти, які регламентують діяльність комітетів;
 • інформацію про сферу відання комітету та його підкомітетів;
 • контакти (телефон, електронна пошта) членів та працівників секретаріату комітетів;
 • інформацію про склад та результати роботи дорадчо-консультативних органів при комітетах;
 • анонси та порядки денні анонсованих засідань комітетів;
 • статистику відвідуваності депутатами засідань комітетів. Якщо дана інформація знаходиться на інших веб-ресурсах, то на сайтах комітетів потрібно розмістити посилання на статистику відвідуваності депутатами;
 • результати законопроектної роботи підкомітетів.

Окрім цього, на сайтах комітетів варто передбачити можливість подати рекомендації до законопроектів від громадян, інститутів громадянського суспільства та інших зацікавлених осіб, розробити механізм реєстрації народних депутатів для участі в засіданнях комітетів з метою забезпечення персоніфікованого голосування депутатів на засіданнях комітетів.

Щодо журналістів, то необхідно врахувати пропозиції проекту Закону № 1591 “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення відкритості та доступу до інформації про діяльність Верховної Ради України, її комітетів та народних депутатів України”, зокрема положення про те, що на відкритих засіданнях комітету представники ЗМІ, журналісти мають право здійснювати звукозапис, кіно- і відеозйомку, трансляцію засідань по радіо і телебаченню, в мережі Інтернет без отримання попереднього дозволу. Про здійснення звукозапису, кіно- та відеозйомки, трансляції засідань по радіо та телебаченню, в мережі Інтернет оголошується головуючим перед розглядом питання порядку денного засідання.

На думку Громадянської мережі ОПОРА, інформація на сайтах комітетів має розміщуватися у формі відкритих даних. Це сприятиме зручній подальшій її обробці.

ПРОБЛЕМА 3

У Розпорядженні Голови Верховної Ради України “Про веб-ресурси Верховної Ради України” № 699 від 19 травня 2015 року не уніфіковані форма та зміст інформації, яка обов’язково має оприлюднюватися на веб-сайтах комітетів, зокрема щодо стану розгляду законопроектів.

СТАН СПРАВ

Комітети на власний розсуд обирають форму та зміст оприлюднення інформації щодо стану розгляду законопроектів, які знаходяться на опрацюванні в комітеті.

РІШЕННЯ

Сформувати уніфіковані вимоги до інформації, яка має розміщуватися на сайтах комітетів, щодо стану розгляду законопроектів, що знаходяться на опрацюванні в комітетах.

На думку ОПОРИ, інформація про стан розгляду законопроектів має містити номер та дату реєстрації законопроекту, назву законопроекту, перелік авторів законопроекту, дату засідання комітету, номер протоколу та номер питання, яке стосується розгляду даного законопроекту, короткі висновки Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, а також короткий зміст прийнятого рішення комітетом та електронний документ з повним текстом рішення.

ПРОБЛЕМА 4

На законодавчому рівні, зокрема у ЗУ “Про комітети Верховної Ради України” невизначено вичерпний перелік інформації, яка в обов’язковому порядку повинна оприлюднюватися на сайтах комітетів.

СТАН СПРАВ

Відповідно до Закону України “Про комітети Верховної Ради України” комітети мають право поширювати у встановленому порядку інформацію про свою діяльність через свої веб-сторінки на офіційному сайті Верховної Ради, телеканалі “Рада” та через інші ЗМІ.

Проте в Законі відсутній вичерпний перелік інформації, яка має в обов’язковому порядку оприлюднюватися на сайтах комітетів. У Законі лише зазначено, що комітети інформують громадськість про свою діяльність, зокрема, шляхом оприлюднення плану роботи, розкладу засідань комітетів, прийнятих комітетами актів, протоколів та стенограм засідань комітетів та слухань у комітетах. Проте разом з цим у Законі не зазначено, чи ця інформація повинна оприлюднюватися на сайті комітету або в інший спосіб.

РІШЕННЯ

Закріпити на законодавчому рівні перелік інформації, яка повинна в обов’язковому порядку розміщуватися на веб-сайтах комітетів. Для цього потрібно внести відповідні зміни до ЗУ “Про комітети Верховної Ради України”. Зокрема, на веб-сайтах комітетів у обов’язковому порядку повинна оприлюднюватися інформація, яка зазначена в пункті 15 Положення про веб-ресурси Верховної Ради України, затвердженого Розпорядженням Голови Верховної Ради “Про веб-ресурси Верховної Ради України” № 699 від 19 травня 2015 року, та розширений перелік інформації, який пропонує Громадянська мережа ОПОРА (міститься вище).

ПРОБЛЕМА 5

Розділи та інтерфейси сайтів комітетів не уніфіковані.

СТАН СПРАВ

У Законі України “Про комітети Верховної Ради України” не визначений перелік розділів, які повинні бути створені на сайтах комітетів, відсутні вимоги до їх інтерфейсу. Тому веб-ресурси більшості комітетів візуально відрізняються один від одного, одна і таж сама інформація розміщується в різних розділах, у комітетах на власний розсуд вирішують яку і де інформацію оприлюднювати на сайті комітету. Через це на веб-ресурсах комітетів буває складно знайти необхідну інформацію.

РІШЕННЯ

Розділи та інтерфейси сайтів комітетів необхідно уніфікувати для спрощення роботи з цими веб-ресурсами. Потрібно внести відповідні зміни до Закону України “Про комітети Верховної Ради України”.

ВИСНОВКИ

Для того, щоб підвищити рівень публічності роботи парламентських комітетів, потрібно:

 • Закріпити на законодавчому рівні перелік інформації, яка повинна в обов’язковому порядку розміщуватися на веб-сайтах комітетів. Для цього потрібно внести відповідні зміни до ЗУ “Про комітети Верховної Ради України”. Зокрема, на веб-сайтах комітетів у обов’язковому порядку повинна оприлюднюватися інформація, яка міститься в пункті 15 Положення про веб-ресурси Верховної Ради України, затвердженого Розпорядженням Голови Верховної Ради “Про веб-ресурси Верховної Ради України” № 699 від 19 травня 2015 року, та розширений перелік інформації, який пропонує Громадянська мережа ОПОРА.
 • Внести зміни до Закону України “Про комітети Верховної Ради України” та уніфікувати розділи й інтерфейси сайтів комітетів для спрощення роботи з цими веб-ресурсами.
 • Сформувати уніфіковані вимоги до інформації, яка має розміщуватися на веб-сайтах комітетів, щодо стану розгляду законопроектів.
 • Забезпечити, щоб інформація на веб-сайтах комітетів розміщувалася у формі відкритих даних, що сприятиме зручній подальшій її обробці.
 
Підготовлено в рамках Програми USAID “РАДА: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво”, що виконується Фондом Східна Європа.
  
За коментарями звертайтеся:
Анатолій Бондарчук, аналітик ОПОРИ
+38096187408
 
(#рада8; #rada8; #opora; #опора)
 
___________________________
Прес-секретар
Громадянської мережі ОПОРИ