2014 рік: Індекс публічності Рівного складає 47,1%

Дата: 05.07.2015

РЕЗЮМЕ МІСТА

Загальний показник публічності Рівненської міської ради у порівнянні з результатами минулорічного вимірювання покращився на 3 % і становить загалом 47 %. Такий показник дозволив міськраді посісти 12 місце з 24 обласних центрів, які брали участь у дослідженні. За його підсумками м. Рівне увійшло до категорії міст з низьким рівнем публічності.

Індекс публічності міського голови Рівного Володимира Хомка становить 49 %. Це 17 результат з 24 міст. Найбільшим недоліком Рівного в сфері публічності є процес звітування органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Міський голова Рівного не звітує перед мешканцями міста про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, про виконання місцевих цільових програм. Проте, в порівнянні з попереднім роком, у 2014 році Володимир Хомко прозвітував про результати своєї роботи на відкритій зустрічі перед громадою міста. На веб-сайті ради надалі неправомірно обмежено доступ до значної частини розпоряджень міського голови, що в основному стосуються надання матеріальної допомоги, преміювання працівників та вручення подяк. На сайті міської ради відсутня інформація про помічників та радників міського голови та не оприлюднені декларації про майно, доходи і витрати заступників міського голови.

Володимир Хомко проводить регулярний прийом громадян, виділяючи на це більше 8 годин свого часу щомісячно. Мешканці міста можуть легко та без додаткових перешкод записатися на прийом до керманича міста. Разом з тим міський голова не проводить окремий прийом для інших категорій осіб та об’єднань, зокрема, представників профспілок, громадських організацій, релігійних об’єднань, університетів тощо. Також міському голові варто активніше комунікувати зі ЗМІ шляхом організації брифінгів, прес-конференцій, прямих ефірів, неформальних зустрічей з журналістами. До позитивних тенденцій можна віднести створення персонального веб-сайту міського голови, де передбачено можливість електронного звернення.

В 2014 році жодне управління міської ради не прозвітувало перед територіальною громадою про результати своєї роботи за минулий рік. Більше того, на веб-сайті ради опублікована лише частина звітів виконавчих органів міської ради про результати своєї діяльності у 2013 році. У вільному доступі відсутня інформація про структуру та персональний склад виконавчих органів та немає вичерпної інформації про керівників виконавчих органів. Рішення про проведення земельних торгів та інформація про їх результати на веб-сайті ради не оприлюднюється. Міською радою не розроблена комплексна концепція Стратегії розвитку міста. Оприлюднений на веб-сайті ради Генеральний план міста містить лише графічну частину, а описова частина відсутня.

Проекти рішень виконкому оприлюднюються вчасно, на відміну від проектів порядку денного. На веб-сайті ради оприлюднений план з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік. Також на сайті міської ради публікуються повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів. Проте не всі такі повідомлення містять інформацію про спосіб оприлюднення регуляторного акту та строк та спосіб розгляду зауважень і пропозицій. На веб-сайті ради відсутня інформація про більшість послуг, що надаються комунальними підприємствами та їхня вартість, а також про пільги для різних категорій населення щодо різних видів послуг.

У м. Рівне створений ЦНАП. Однак у ньому не поширюються довідково-інформаційні матеріали про адміністративні послуги, а на інформаційних стендах наявна лише інформація про перелік послуг та нормативно-правові акти, які регулюють їх надання. В Рівненському ЦНАП відсутня електронна черга. Разом з тим існує можливість отримати інформацію про послуги за допомогою засобів телекомунікації та наявні бланки для заповнення з метою отримання адміністративних послуг. До позитивних тенденцій, у порівнянні з минулорічною ситуацією, можна віднести створення сайту ЦНАП, який активно наповнюється.

Індекс публічності депутатського корпусу Рівненської міської ради становить 39 %. На веб-сайті відсутня інформація про права та обов’язки депутатів, їх контактні дані, а також графік та місце їхнього прийому (є лише в окремих депутатів). На сайті ради розміщено лише 5 з 54 біографій депутатів міської ради. В Рівненській міській раді діє електронна система голосування. Проте інформація про реєстрацію депутатів та результати поіменного голосування на сайті ради не оприлюднюється. Неврегульованим у місцевих нормативно-правових актах залишається порядок звітування депутатів перед територіальною громадою, а його строки не затверджені міськрадою. Лише частина депутатів Рівненської міської ради систематично звітує перед виборцями про результати своєї роботи. На сайті ради опубліковано лише 7 з 54 звітів депутатів за 2013 рік.

На сайті Рівнеради вчасно розміщується інформація про скликання сесії або її пленарного засідання, вчасно оприлюднюється проект порядку денного сесії, проекти рішень та рішення, прийняті на пленарних засіданнях ради. Проте на веб-сайті не оприлюднюються протоколи засідань постійних комісій міської ради та депутатські запити. Постійні депутатські комісії Рівненської міської ради не прозвітувалися перед радою про результати своєї роботи у 2013 році.

У Статуті територіальної громади міста не врегульований порядок проведення громадських слухань, загальних зборів громадян та місцевих ініціатив. Зокрема, у Статуті прописана складна процедура внесення на розгляд міської ради проектів актів територіальної громади, ініційованих у порядку місцевої ініціативи (необхідно 5 тисяч підписів членів територіальної громади). Окрім цього, у Статуті зазначено, що суб’єктом місцевої ініціативи може бути ініціативна група членів міської територіальної громади чисельністю не менше тисячі осіб. Така кількість осіб, необхідна для створення ініціативної групи, практично унеможливлює її створення.

До позитивних тенденцій, порівнюючи результати минулорічного дослідження, можна віднести впровадження практики ведення онлайн-трансляцій сесій міської ради.

ПРИНЦИП ПРОЗОРОСТІ

Міський голова – 44%

Інформація про міського голову та його діяльність – 53%

На веб-сайті Рівненської міської ради є вичерпні біографічні відомості про міського голову, оприлюднена декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру міського голови, зокрема, декларація містить інформацію про доходи членів сім’ї міського голови. На сайті Рівнеради є інформація про графік прийому громадян міським головою та процедура запису. Проте, на веб-сайті міської ради відсутня інформація про повноваження та функції міського голови, номери засобів зв’язку, адресу електронної пошти міського голови. На сайті Рівнеради відсутня можливість електронного запису на прийом до керівника міста. Інформація про діяльність міського голови оприлюднюється на сайті ради не оперативно та не систематично. Більше інформації про трудові будні Володимира Хомка оприлюднюється на персональному сайті міського голови Рівного. Наповненням сайту займаються працівники відділу інформаційно-аналітичного забезпечення. Міський голова не активно комунікує з ЗМІ шляхом організації брифінгів, прес-конференцій, прями ефірів, неформальних зустрічей з журналістами.

Рекомендації:

 • Оприлюднити на офіційному веб-сайті Рівненської міської ради інформацію про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адресу електронної пошти міського голови.
 • Створити можливість мешканцям через сайт міської ради здійснювати електронний запис на прийом до міського голови.
 • Оприлюднити на офіційній сторінці міської ради інформацію про порядок прийому міським головою ініціативних груп громадян і/або інших груп інтересів.
 • Для того, щоб громаді міста було більш зрозуміло, що входить в сферу компетенції міського голови на офіційному веб-сайті Рівненської міської ради варто розмістити інформацію про повноваження та функції міського голови.
 • Створити в Рівненській міській раді окремий структурний підрозділ (відділ), що відповідатиме та займатиметься інформаційним висвітленням діяльності міського голови. Зокрема, забезпечить оперативне та систематичне (щоденне) оприлюднення інформації про діяльність міського голови на офіційному веб-сайті міської ради.
 • Для більшого висвітлення діяльності міського голови Рівного Володимира Хомка посилити комунікацію з представниками ЗМІ через організацію не менше одного разу на тиждень брифінгів, прес-конференцій, прями ефірів, неформальних зустрічей з журналістами.

Інформація про служби міського голови та кадрова політика – 33%

На сайті міської ради відсутня інформація про помічників та радників міського голови, не оприлюднюються розпорядження міського голови про призначення службовців на керівні посади. Відсутні також протоколи засідань конкурсних комісій про результати конкурсів на заміщення вакантних посад. Проте, їх можна отримати у відповідь на інформаційний запит. На сайті міститься лише контактна інформація з номерами телефонів керівників виконавчих органів. Зведена контактна інформація про всіх працівників міської ради та підпорядкованих раді структур – відсутня.

Рекомендації:

 • Опублікувати на офіційному веб-сайті Рівненської міської ради інформацію про помічників, радників міського голови (штатних та позаштатних) із зазначення контактної інформації та сфери їх відповідальності.
 • Розмістити на веб-сайті Рівненської міської ради зведену контактну інформацію з номерами телефонів про всіх працівників міської ради та підпорядкованих раді структур.
 • Оприлюднити на веб-сайті ради детальну інформацію про порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад.
 • Опублікувати на веб-сайті міської ради розпорядження міського голови про призначення службовців та працівників на вакантні посади.
 • Оприлюднити на веб-сайті Рівнеради протоколи засідань конкурсних комісій про результати конкурсів на заміщення вакантних посад.

Основні програмні (концептуальні) документи муніципалітету – 25%

На веб-сайті міської ради оприлюднений Стратегічний план економічного розвитку м. Рівне. Проте Рівненською міською радою не розроблена комплексна Стратегія розвитку міста. На сайті ради оприлюднені рішення про затвердження міського бюджету на 2014 рік з усіма додатками, а також зміни до бюджету. Генеральний план міста містить лише графічну частину, описова частина відсутня, без якої документ не читабельний. На сайті оприлюднена лише довгострокова програма соціально-економічного розвитку міста. У приміщенні міської ради відсутній кабінет, де для публічного ознайомлення були доступні  матеріали Генерального плану міста. Система управління якістю (ISO) в Рівненській міській раді не запроваджена, міська рада не отримувала міжнародний сертифікат якості ISO 9001.

Рекомендації:

 • Розробити нову комплексну Стратегії розвитку міста, яка визначатиме подальший соціально-економічний розвиток міста, розвиток територіальної громади, інфраструктури та туристичного потенціалу і стане основою для ухвалення конкретних управлінських рішень.
 • Створити на головній сторінці сайту Рівненської міської ради розділ «Стратегічний план», де безпосередньо опублікувати Стратегічний план економічного розвитку міста, звіти про хід його виконання та проект концепції Стратегії розвитку міста.
 • Додати до графічної частини Генерального плану міста, розміщеного на веб-сайті Рівнеради, описову частину, без якої документ не читабельний і не зрозумілий.
 • Визначити в приміщенні Рівненської міської ради кабінет, де для публічного ознайомлення будуть доступні матеріали генерального плану (текстові і графічні). Оприлюднити на сайті ради інформацію про місцезнаходження такого кабінету.
 • В межах програми соціально-економічного розвитку м. Рівне на 2011-2015 роки розробити та опублікувати на сайті міської ради програму соціально-економічного розвитку міста на 2015 рік.
 • Запровадити на рівні всіх структурних підрозділів міської ради систему управління якістю (ISO) та отримати для цього сертифіката відповідності міжнародному стандарту ISO 9001.

Нормативні документи муніципалітету – 88%

На веб-сайті Рівненської міської ради оприлюднений чинний Статут територіальної громади міста; створені умови для зручного пошуку документів за різними критеріями – дата, період, назва документу, слова з тексту; опубліковане розпорядження міського голови на виконання ЗУ «Про доступ до публічної інформації». Проте, неправомірно обмежено доступ до значної частини розпоряджень міського голови, що в основному стосуються надання матеріальної допомоги, преміювання працівників та вручення подяк. Відповідно до вимог частини 7 статті 6 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений. Тому, якщо у розпорядженні міститься інформація з обмеженим доступом, наприклад, персональні дані, то обмеженню в доступі повинна підлягати саме ця інформація, а не текст розпорядження в цілому.

Рекомендації:

Забезпечити на веб-сайті міської ради доступ до усіх розпоряджень міського голови Рівного Володимира Хомка (починаючи з моменту обрання), який всупереч нормам ЗУ «Про доступ до публічної інформації», був неправомірно обмежений.

Виконавчі органи – 54%

Інформація про виконавчі органи та їх керівників – 70%

На сайті Рівненської міської ради розміщена інформація про місцезнаходження, контакти, розклад роботи всіх виконавчих органів ради, а також біографічні відомості, інформація про місцезнаходження, контакти, графік прийому заступників міського голови. Проте, на сайті Рівнеради не було оприлюднено декларації про майно, доходи і витрати заступників міського голови, які мають обов’язково містити відомості про майно, доходи і видатки фінансового характеру членів їх сімей. На сайті Рівнеради відсутня вичерпна інформація про структуру та персональний склад виконавчих органів ради, а також не має вичерпної інформації про керівників виконавчих органів ради, зокрема, біографічних відомостей та фото. На веб-сайті розміщена інформація про повноваження та функції усіх виконавчих органів (управлінь та відділів) ради, про установи і заклади соціальної сфери, які належать до сфери управління міської ради, також інформація про комунальні підприємства, які також належать до сфери управління Рівнеради.

Рекомендації:  

 • Опублікувати на веб-сайті міської ради вичерпну інформацію про структуру та персональний склад виконавчих органів ради. Додати інформацію про всіх керівників виконавчих органів, зокрема, біографічні даті та фото.
 • Опублікувати в газеті «7 днів» та оприлюднити на сайті міської ради декларації про майно, доходи і витрати всіх заступників міського голови, що повинні містити також відомості про майно, доходи і видатки фінансового характеру членів їх сімей.

Інформація про виконавчий комітет міської ради – 24%

На сайті міської ради оприлюднена інформація лише про персональний склад виконавчого комітету ради та відсутня інформація про повноваження виконавчого комітету. На веб-сайті ради вчасно оприлюднюється актуальна інформація про місце та час засідань виконавчого комітету.

Рекомендації:  

 • Оприлюднити на сайті Рівненської міської ради біографічні відомості про членів виконкому, зокрема, дату народження, освіту, досвід роботи, сімейний стан, судимість, фото.
 • Опублікувати на сайті Рівненської міської ради інформацію про повноваження виконавчого комітету ради.

Рішення та документація виконавчих органів – 54%

На офіційному веб-сайті Рівненської міської ради публікуються не всі рішення виконавчого комітету ради. Частина рішень через те, що вони містять інформацію з обмеженим доступом, зокрема, персональні дані фізичних осіб. Проте, відповідно до ЗУ «Про доступ до публічної інформації» обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

Проекти рішень виконкому оприлюднюються вчасно, але не вчасно оприлюднюється проект порядку денного. На веб-сайті ради оприлюднений план з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік. Також на сайті міської ради публікуються повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів. Проте, не всі такі повідомлення містять інформацію про спосіб оприлюднення регуляторного акту та строк та спосіб розгляду зауважень і пропозицій.

На веб-сайті ради відсутня інформація про більшість послуг, що надаються комунальними підприємствами та їхню вартість, а також про пільги для різних категорій населення щодо різних видів послуг. Не оприлюднено короткотермінову програму соціально-економічного розвитку міста на 2014 рік та перелік усіх місцевих цільових програм, які фінансуються з міського бюджету. Функціонуюча система пошуку інформація, що знаходиться на веб-сайті ради зручна для користування, яка дозволяє здійснювати контекстний пошук за ключовими словами по усій текстовій інформації розміщеній на сайті.

Рекомендації:  

 • Забезпечити оприлюднення на веб-сайті Рівненської міської ради всіх рішень виконавчого комітету. Якщо рішення виконавчого комітету містить інформацію з обмеженим доступом, наприклад, персоналі дані фізичних осіб, то обмеженню в доступі повинна підлягати саме ця інформація, а не текст рішення в цілому.
 • До кінця 2014 року підготувати та оприлюднити на веб-сайті міської ради та в газеті «7 днів» план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік.
 • У всіх повідомленнях про оприлюднення проектів регуляторних актів, що публікуються на сайті міської ради, окрім інформацію про зміст проекту, контактні дані розробника, повинні також містити інформацію про спосіб оприлюднення регуляторного акту та строк і спосіб розгляду зауважень і пропозицій.
 • Опублікувати на сайті Рівнеради інформацію про усі послуги, що надаються комунальними підприємствами та їхню вартість, а також про пільги для різних категорій населення і щодо різних видів послуг.
 • До кінця 2014 року затвердити та опублікувати на офіційному веб-сайті Рівненської міської ради короткотермінову програму соціально-економічного розвиту міста на 2015 рік.
 • У 2014 році в межах програми соціально-економічного розвитку м. Рівне на 2011-2015 роки розробити та опублікувати на веб-сайті Рівнеради короткотермінову програму соціально-економічного розвиту міста на 2015 рік.
 • Оприлюднити на веб-сайті Рівненської міської ради перелік усіх місцевих цільових програм, які фінансуються з міського бюджету. Для цього, на головній сторінці сайту ради потрібно створити розділ «Цільові програми», де і розмістити перелік усіх міських цільових програм. У цьому розділі варто також забезпечити можливість скачування цих програм.

Комунальне майно та земля муніципалітету – 35%

На веб-сайті Рівнеради рішення про проведення земельних торгів не оприлюднюються. Інформація про результати земельних торгів на сайті ради також не оприлюднюється.

Рекомендації:

 • Публікувати на сайті міської ради рішення про проведення земельних торгів. Всі рішеннях про проведення земельних торгів мають містити інформацію про перелік земельних ділянок; стартову ціну кожного лота; умови користування земельною ділянкою; особу, уповноважену укласти відповідний договір.
 • Забезпечити, щоб інформацію про результати земельних торгів оприлюднювалася на сайті та у газеті ради «7 Днів» протягом п’яти робочих днів з дня проведення торгів.

Депутати і рада – 43%

Інформація пор депутатів міської ради – 33%

На сайті Рівненської міської ради відсутня інформація про поштову адресу, номери засобів зв’язку, електронну пошти депутатів ради, про їхні права та обов’язки. На веб-сайті ради не оприлюднені декларації про майно, доходи і видатки фінансового характеру депутатів, що також мають містити відповідну інформацію про членів їх сімей. На сайті-ради розміщено лише частину біографій депутатів міської ради, а також графіки прийому громадян частиною депутатів міської ради.

Рекомендації:

 • Опублікувати на веб-сайті Рівненської міської ради інформація про поштову адресу, номери засобів зв’язку, електронну пошти всіх депутатів ради.
 • Оприлюднити на сайті Рівненської міської ради інформацію про права та обов’язки депутатів міської ради. Таку інформацію можна розмістити в розділі «Депутати міської ради».
 • Розмістити на сайті ради біографічні відомості про усіх депутатів Рівненської міської ради 6 скликання. Зокрема, біографічні відомості мають містити інформацію про дату народження, освіту, досвід роботи, сімейний стан, судимість, фото, партійну приналежність.
 • Оприлюднити на сайті ради декларації про майно, доходи і видатки фінансового характеру депутатів Рівненської міської ради, що містять також відповідну інформацію про членів їх сімей.

Структура та організація роботи представницького органу місцевого самоврядування – 35%

На сайті ради розміщений регламент роботи Рівненської міської та положення про постійні депутатські комісії, а також інформація про їх персональний склад. Проте, на сайті відсутня інформація про графіки засідань усіх постійних комісій, зокрема, про місце, час та порядок денний засідань. На веб-сайті ради опублікована інформація про графік прийому секретаря ради та його біографічні дані. Відсутня інформація про повноваження секретаря та декларація про його майно, доходи витрати і зобов’язання фінансового характеру.

На веб-сайті є інформація про перелік та межі мажоритарних округів, в яких обрані депутати міської ради, а також склад депутатських фракцій міської ради. Проте, оприлюднена на сайті інформація не відображає останніх змін у складі депутатських фракцій ради. На сайті ради оприлюднена інформація про обов’язки та функції організаційного відділу, який забезпечує діяльність депутатського корпусу Рівненської міської ради.

Рекомендації:

 • Забезпечити регулярне оновлення на сайті Рівненської міської ради інформації про графіки засідань усіх постійних депутатських комісій з зазначенням часу і місця їх проведення та порядку денного.
 • Оприлюднити на веб-сайті ради у розділі «Секретар ради» інформацію про повноваження секретаря Рівненської міської ради. У розділі «Постійні комісії» розмістити Положення про постійні комісії Рівненської міської ради 6 скликання.
 • Опублікувати на веб-сторінці ради декларацію про майно, доходи витрати і зобов’язання фінансового характеру секретаря ради Рівненської міської ради, що також повинні містити відповідну інформацію про членів його сім’ї.
 • Оновити на веб-сайті ради про склад постійних депутатських комісій Рівнеради.
 • Розмістити на сайті Рівнеради інтерактивну карту міста з межами виборчих округів. Нанести на карту інформацію про депутатів (фото, партійність, місцезнаходження та графік прийому приймальні), які обрані у цих виборчих округах.
 • Оновити на веб-сайті ради інформацію про склад депутатських фракцій Рівненської міської ради та його зміни. Додати в розділ «Організаційний відділ ради» адресу електронної пошти організаційного відділу, який забезпечує діяльність депутатського корпусу Рівнеради

Пленарні засідання міської ради – 39%

На сайті міської ради вчасно розміщується інформація про скликання сесії або її пленарного засідання, а також вчасно оприлюднюється проект порядку денного сесії та проекти рішень. В Рівненській міській раді діє електронна система голосування. Інформація про реєстрацію депутатів та про результати поіменного голосування на веб-сайті ради не оприлюднюються. Он-лайн трансляція сесій міської ради ведеться не регулярно. В регламенті міської ради залишається відсутня норма, яка передбачає обов’язкове оприлюднення аудіо і відео записів усіх пленарних засідань ради.

Рекомендації:  

 • Забезпечити оприлюднення на сайті Рівненської міської ради інформацію про реєстрацію депутатів на пленарних засіданнях ради, а також вчасно, через 1-3 робочі дні після засідання, публікувати результати поіменних голосувань, по кожному питанню порядку денного.
 • Забезпечити систематичну он-лайн трансляцію усіх пленарних засідань та оприлюднення на сайті ради відео записи усіх пленарних засідань Рівненської міської ради.

Нормативно-правові акти та інша документація міської ради – 80%

На веб-сайті ради вчасно оприлюднюються рішення прийняті на пленарних засіданнях ради. Проте, на сайті не оприлюднюються протоколи засідань постійних комісій ради, депутатські запити. Рішення про створення депутатських фондів не приймалося.

Рекомендації:

 • На веб-сайті ради у розділі «Постійні комісії» розмістити протоколи усіх засідань постійних депутатських комісії Рівненської міської ради 6 скликання.
 • Оприлюднити на сайті Рівненської міської ради всі депутатські запити, які надіслав кожен депутат міської ради. Інформація про запити має бути розміщена на персональній сторінці обранця, що знаходиться у розділі «Депутати міської ради». Інформація про надіслані запити має містити номер, дату запиту та прізвище автора запиту; до кого надісланий запит; текст запиту та стан його виконання.
 • До кінця 2014 року на сесії Рівненської міської ради прийняти рішення про створення Фонду міської ради на виконання депутатських повноважень на 2015 рік. Передбачити виділення коштів на Фонд в бюджеті міста на 2015 рік. Кошти Фонду у рівних частинах розподілити між усіма депутатами ради. Після прийняття даного рішення, на сайті міської ради потрібно опублікувати рішення, яке регулює розмір депутатських фондів на виконання повноважень та процедуру їх використання.
 • Підготувати та прийняти на сесії Рівненської міської ради рішення про затвердження плану заходів по реалізації депутатами міської ради доручень виборців на 2015 рік.

ПРИНЦИП ВІДКРИТОСТІ

Міський голова – 53%

Участь громадськості – 53%

Володимир Хомко проводить регулярний прийом громадян, виділяючи на це більше 8 годин свого часу щомісячно. Мешканці міста можуть легко та без додаткових перешкод записатися на прийом до керманича міста. Разом з тим, міський голова не проводить окремий прийом для інших категорій осіб та об’єднань, зокрема, організацій громадянського суспільства – представників профспілок, громадських організацій, релігійних об’єднань, університетів тощо. Міський голова не надто активно використовує сучасні інформаційно-комунікаційні технології, зокрема, соціальну мережу Facebook для своєї комунікації з мешканцями міста. Оформити електронне звернення можна оформити через персональний сайт міського голови Рівного Володимира Хомка, проте така можливість відсутня на веб-сайті Рівненської міської ради. При виконавчому комітеті створена і функціонує громадська рада. Проте, Володимир Хомко не активно використовує інші форми консультації з громадою щодо актуальних проблем місцевого розвитку. В структурі ради відсутній підрозділ, який відповідає за налагодження співпраці з організаціями громадянського суспільства. Через це, профспілки, громадські організації, релігійні об’єднання та інші організації громадянського суспільства не достатньо залучені до вирішення актуальних проблем розвитку міста.

Рекомендації:

 • Запровадити практику проведення міським головою систематичного прийому представників організацій громадянського суспільства – профспілок, неурядових громадських організацій, релігійних об’єднань, університетів тощо. Такі зустрічі потрібно проводити не менше одного разу на місяць.
 • Посилити комунікацію міського голови з мешканцями через активне використання сучасних інформаційно-комунікаційні технології, зокрема соціальних мереж (Facebook).
 • Забезпечити можливість участі громади у процесі формування місцевої політики через використання різних форм консультацій влади з громадою міста. Зокрема, міському голові для цього потрібно частіше ініціювати громадські обговорення, слухання, загальні збори щодо актуальних проблем місцевого самоврядування. Періодично ініціювати та проводити консультації з громадськістю та з групами їх інтересів щодо резонансних проблем місцевого значення.
 • Створити можливість мешканцям через сайт міської ради оформити електронне звернення, в тому числі до міського голови Рівного Володимира Хомка.
 • Створити в структурі міської ради підрозділ, який відповідатиме за налагодження співпраці міської влади з організаціями громадянського суспільства.

Виконавчі органи – 73%

Участь громадськості – 56%

На сайті Рівненської міської ради відсутня інформація про порядок проведення громадських слухань – процедуру ініціювання і проведення слухань, врахування їх результатів та про інші механізми громадської участі (місцева ініціатива, загальні збори громадян). Також на сайті ради а розділі «Громадські обговорення» не публікуються протоколи та стенограми слухань. Окремі протоколи громадських слухань можна знайти лише скориставшись пошуком на веб-сайті ради. При більшості виконавчих органів Рівненської міської ради не створені дорадчо-консультативні органи, зокрема, громадські ради та робочі групи.

Рекомендації:  

 • Наповнити розділ «Громадські обговорення», що знаходиться на головній сторінці веб-сайту Рівненської міської ради інформацією про порядок проведення громадських слухань, а саме – процедуру ініціювання і проведення слухань, врахування їх результатів. Також наповнити даний розділ вичерпною інформацією про інші механізми громадської участі, зокрема, про місцеві ініціативи та загальні збори громадян.
 • Розмістити у розділ «Громадські обговорення» на веб-сайті ради інформацію про громадські слухання, які відбулися у місті Рівне протягом 2011-2014 років. Такі повідомлення повинні містити вичерпну інформацію про предмет обговорення, зокрема, порядок денний та проекти документів. Також на сайті потрібно розмістити інформацію про результати усіх проведених громадських слухань за аналогічний період. Зокрема, на веб-сайті ради мають бути доступні протоколи та стенограми громадських слухань.
 • Інформувати громадськість про проведення громадських слухань не менше ніж за 2 тижні до дня їх проведення. Повідомлення про проведення слухань мають містити інформацію про предмет обговорення, порядок денний та проекти необхідних документів.
 • За підсумками громадських слухань забезпечити оприлюднення інформації про їх результати та опублікувати на веб-сайті міської ради протокол та стенограму цих громадських слухань.
 • Для забезпеченні участі громади міста у процесі формування та реалізації місцевої політики створити при всіх управліннях виконавчого комітету Рівненської міської ради, де ще вони не створені, дорадчо-консультативні органи – робочі групи, громадські ради.

Доступ до публічної інформації  – 80%

На веб-сайті Рівненської міської ради створений окремий розділ «Про доступ до публічної інформації», який містить усю необхідно інформацію, зокрема, про порядок оформлення та подання запиту на інформацію. На сайті ради також розміщені форми запитів на інформацію, запити можна подавати різними способами: поштою, електронним листом, через телефон, усно. Відповіді на запити приходять вчасно, у більшості випадків вони є повними. У міській раді відведене спеціальне місце для роботи з документами, радою визначений розмір витрат на копіювання та друк відповідей на запит обсягом більше 10 сторінок і він не перевищує 0,1 % розміру мінімальної заробітної плати.

На сайті Рівненської міської ради відсутній порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації, а також відсутня спеціальна форма для подачі запиту в режимі он-лайн, а також відсутня система обліку публічної інформації.

Рекомендації:  

 • Створити на сайті Рівненської міської ради спеціальну онлайн-форму для подання запиту на інформацію.
 • Оприлюднити на веб-сайті Рівненської міської ради порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації.
 • Відповідно до вимог ЗУ «Про доступ до публічної інформації» створити на сайті Рівненської міської ради систему обліку публічної інформації.
 • Створити зручну систему навігації по сайту Рівненської міської ради: змінити інтерфейс; наповнити всі існуючі розділи та рубрики актуальною інформацією та систематично їх оновлювати; рубрики та розділи перенести у верхню частину сайту; розділ контакти підняти у верхню частину сайту.
 • Забезпечити можливість комфортної роботи з сайтом Рівненської міської ради для людей зі слабким зором, зокрема, передбачити на сайті можливість регулювання контрастності, масштабування шрифтів, звукове супроводження дій користувача, клавіатурний доступ.

Адміністративні послуги – 66%

У ЦНАП не поширюються довідково-інформаційні матеріали про адміністративні послуги, відсутні скриньки для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг. На інформаційних стендах наявна лише інформація про перелік АП та нормативно-правові акти, які регулюють їх надання. В Рівненському ЦНАП відсутня електронна черга. Разом з тим, у Рівненському ЦНАП існує можливість отримати інформацію про послуги за допомогою засобів телекомунікації та наявні бланки для заповнення з метою отримання адміністративних послуг.

Варто зазначити, що Рівненський ЦНАП не можна назвати аналогом «Прозорого офісу» так, як приміщення в якій працює Центр має кабінетно-коридорну систему.

Рекомендації:  

 • Забезпечити виготовлення та безкоштовне поширення у приміщенні ЦНАП довідково-інформаційних матеріалів про адміністративні послуги.
 • Облаштувати у приміщенні ЦНАП скриньки для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг.
 • Створити у Рівненському ЦНАП електронну чергу.
 • Рівненській міській раді знайти для ЦНАП нове приміщення, де можна буде втілити ідею роботи Центру за принципом «Прозорий офіс», а не в умовах кабінетно-коридорної системи.

Депутати і рада – 59%

Участь громадськості – 59%

В Рівненській міській раді не забезпечена можливість для мешканців міста безперешкодно та без попередньої реєстрації бути присутніми на пленарних засіданнях. Відсутня процедура, яка дозволяє мешканцям безперешкодно виступати на пленарних засіданнях міської ради та процедура, яка регулює доступ громадян до засідань постійних депутатських комісій. Проте, під час останніх сесій міської ради всім бажаючим виступити надається така можливість. Лише части депутатів міської ради проводить регулярний прийом виборців.

У Статуті територіальної громади міста не врегульований порядок проведення громадських слухань, загальних зборів громадян та місцевих ініціатив. Зокрема, у Статуті прописана складна процедура внесення на розгляд міської ради проектів актів територіальної громади ініційованих у порядку місцевої ініціативи. Депутати ради були ініціаторами громадських слухань, що відбулися у місті протягом 2014 року.

Рекомендації:  

 • Створити умови, коли громадяни без попередньої реєстрації вільно і безперешкодно зможуть бути присутні на пленарних засіданнях міської ради. Для цього, потрібно внести відповідні зміни до регламенту міської ради. Також створити умови, щоб до приміщення ради, в тому числі того, де відбуваються пленарні засідання мали можливість потрапити неповносправні особи. Прописати в регламенті Рівненської міської ради процедуру, яка дозволяє мешканцям міста безперешкодно виступати на пленарних засіданнях міської ради.
 • Оприлюднити на веб-сайті Рівненської міської ради вичерпну інформацію про процедуру, яка регулює доступ громадян до засідань депутатських комісій ради. Така процедура має гарантувати громадянам можливість бути присутнім на засіданнях усіх депутатських комісій без попередньої реєстрації або пройшовши формальну процедуру реєстрації, наприклад, повідомлення через телефон.
 • Прописати в Статуті територіальної громади детальний порядок проведення громадських слухань, загальних зборів громадян та місцевих ініціатив. Спростити процедуру внесення на розгляд ради проектів актів територіальної громади нормативно-правового характеру ініційованих у порядку місцевої ініціативи (з 5 тисяч, наприклад, до 200 осіб).
 • Депутатам Рівненської міської ради регулярно, згідно графіка, проводити прийом виборців у визначений час та відведеному місці.

ПРИНЦИП ПІДЗВІТНОСТІ 

Міський голова – 41%

Фінансові ресурси муніципалітету – 0%

На сайті Рівненської міської ради відсутній річний звіт про виконання бюджету, який містив б вичерпну інформацію про стан виконання основного фінансового документу міста.

Рекомендації:

Оприлюднити на офіційному веб-сайті Рівненської міської ради затверджений радою річний звіт про виконання бюджету, який містить вичерпну та повну інформацію про стан виконання основного фінансового документу міста.

Звіт про результати діяльності міського голови – 45%

Міський голова Рівного Володимир Хомко не звітує перед мешканцями міста про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, про виконання місцевих цільових програм. Також у 2013 році міського голови не звітував перед радою про роботу виконавчих органів. У 2013 році відбувся звіт міського голови перед громадою міста. До того, останній раз Володимир Хомко звітувався, на відкритій зустрічі, перед рівнянами у 2011 році. Також на сайті оприлюднений звіт про здійснення державної регуляторної політики протягом 2013 року.

Рекомендації:  

 • До кінця 2014 року міському голові Рівного Володимиру Хомку проінформувати громаду міста на відкритій зустрічі, про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, а також про виконання місцевих цільових програм. Таку практику потрібно продовжити і в наступному році. Зокрема, щонайменше двічі на рік інформувати населення, про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, а також про виконання місцевих цільових програм.
 • До кінця 2014 року депутатському корпусу Рівненської міської ради ініціювати звіт міського голови про роботу виконавчих органів ради у 2014 році. Також проконтролювати, щоб даний звіт був опублікований на офіційному веб-сайті Рівненської міської ради та у газеті «7 Днів».

Виконавчі органи – 44%

Звітування про результати діяльності виконавчих органів влади – 25%

Жодне управління Рівненської міської ради не прозвітувалося, на відкритій зустрічі, перед територіальною громадою про результати своєї роботи у 2013 році. Більше того, на веб-сайті ради опублікована лише частина звітів виконавчих органів міської ради про результати своєї діяльності у 2013 році. Звіт про виконання програми соціально-економічного розвитку міста Рівне на 2013 рік розміщений лише на сайті управління економіки міста, на сайті міської ради звіт відсутній. На сайті Рівненської міської ради більшість управлінь публікують звіти щодо розгляду запитів на публічну інформацію. Проте, такі звіти не містять інформації про запитувачів та тематику запитів.

Рекомендації:  

 • Виконавчим органам (управлінням) Рівненської міської ради запровадити практику не рідше двох разів на рік на відкритій зустрічі звітуватися про свою діяльність перед територіальною громадою, а також невідкладно оприлюднювати звіти про свою роботу на сайті ради.
 • Оприлюднити на сайті Рівненської міської ради звіти про роботу всіх управлінь за 2013 рік.
 • Інформація про місце та час звітування усіх виконавчих органів заздалегідь, щонайменше за п’ять днів, розповсюджувати усіма доступними способами, зокрема, на сайті ради, у газеті «Сім днів» та інших місцевих ЗМІ, на дошках оголошень комунальних підприємств та на інформаційних стендах ради.
 • На веб-сайті Рівненської міської ради оприлюднити звіт про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку. Також забезпечити систематичне оприлюднення на сайті ради проміжних та заключних звітів про хід виконання цільових програм в поточному році.
 • Виконавчим органам ради до кінця 2014 року подати Рівненській міській раді звіти про хід та результати відчуження комунального майна за поточний календарний рік.
 • Забезпечити оприлюднення на веб-сайті Рівненської міської ради вичерпних звітів (вказаний запитувач, тематика запитів) щодо розгляду запитів на публічну інформацію.

Фінансові ресурси муніципалітету – 70%

На веб-сайті Рівненської міської ради оприлюднений бюджет міста на 2014 рік, де міститься інформація про структуру та обсяги видатків місцевого бюджету, а також розподіл видатків бюджету за головними розпорядниками коштів. Також сайті відсутній кошторис ради, який має містити інформацію про фінансові ресурси, що витрачаються на забезпечення діяльності Рівненської міської ради та її виконавчих органів.

Звіти виконавчих органів про хід та результати відчуження комунального майна у 2013 році на веб-сайті Рівненської міської ради не опубліковані.

Рекомендації:  

 • Оприлюднити на веб-сайті ради кошторис Рівненської міської ради, де міститься детальна інформацію про фінансові ресурси (структуру та обсяг видатків місцевого бюджету, порядок та механізми їх витрачання), які витрачаються на забезпечення діяльності міської ради та її виконавчих органів.
 • Опублікувати на веб-сайті Рівненської міської ради звіти про хід та результати відчуження комунального майна за 2013 рік. До кінця 2014 року подати міській раді звіти про хід та результати відчуження комунального майна за поточний календарний рік. Відповідні звіти після затвердження опублікувати на офіційному веб-сайті ради.
 • Запровадити в місті практику публічного представлення інформації про виконання місцевого бюджету за попередній рік. Такий публічний захід може відбуватися, наприклад, в форматі прес-конференції або круглого столу.

Регуляторна політика – 50%

Звіти про відстеження результативності регуляторних актів публікуються на веб-сайті ради. Проте, на сайті дана інформація не систематизована, відсутній окремий розділ, де могли б розміщуватися всі звіти про відстеження результативності регуляторних актів.

Рекомендації:  

Створити на веб-сайті Рівненської міської ради окремий розділ, де будуть публікуватися всі звіти про відстеження результативності регуляторних актів.

Депутати і рада – 12%

Звіти про результати діяльності – 12%

Постійні депутатські комісії Рівненської міської ради не прозвітувалися перед радою про результати своєї роботи у 2013 році. Порядок звітування депутатів перед територіальною громадою у Статуті територіальної громади та іншому положенні ради не врегульований. Не затверджені строки проведення звітів депутатів та графік їх звітування перед виборцями, рішення про створення депутатських фондів не приймалося.

Лише частина депутатів Рівненської міської ради систематично звітується перед виборцями про результати своєї роботи. На веб-сайті ради опубліковано лише 7 з 54 звітів депутатів за 2013 рік.

Рекомендації:  

 • Постійним депутатським комісіям до кінця 2014 року прозвітуватися перед Рівненською міською радою про результати своєї роботи у поточному році. Забезпечити оприлюднення звітів всіх депутатських комісій на офіційному веб-сайті Рівненської міської ради.
 • Рівненській міській раді врегулювати порядок звітування депутатів перед громадою міста у Статуті територіальної громади або окремому положенні ради.
 • Рівненській міській раді затвердити строки проведення звітів депутатів перед виборцями і графік звітування депутатів на 2014 рік. Забезпечити оприлюднення на веб-сайті міської ради інформації про строки проведення звітів і графік звітування депутатів.
 • Депутатам Рівненської міської ради звітувати про результати свої депутатської роботи перед виборцями відповідного виборчого округу не рідше одного разу на рік.
 • Опублікувати на веб-сайті ради звіти всіх депутатів Рівненської міської ради за 2013 рік та після проведення звітів також за 2014 рік. Звіти депутатів повинні містити інформацію про діяльність у раді та її органах, виконання передвиборчої програми, роботу з виборцями, участь в обговореннях, виконання доручень виборців.
 • Депутатам Рівненської міської ради після проведення звітів проінформувати міську раду та виконавчі органи про результати звітування. Зокрема, надіслати звіт для його оприлюднення на офіційному веб-сайті Рівненської міської ради.