FAQ: що потрібно знати студентам РДГУ, щоб обирати ректора університету

Дата: 23.02.2015

faq red  largeГромадянська мережа ОПОРА проаналізувала порядок обрання представників з числа студентів для участі у виборах ректора РДГУ, який міститься у Положенні про студентське самоврядування у даному виші.

 

Тепер трохи корисної інформації для студентів Рівненського державного гуманітарного університету, які обиратимуть у березні цього року обиратимуть ректора свого університету. Спробували відповісти на питання, які можуть бути цікаві для студентів:

 

1.Чи кожен студент університету має право обирати ректора?

Брати участь у виборах мають право:

  1. кожен науковий, науково-педагогічний та педагогічний штатний працівник вищого навчального закладу;
  2. представники з числа інших штатних працівників, які обираються відповідними працівниками шляхом проведення прямих таємних виборів;
  3. виборні представники з числа студентів (курсантів), які обираються студентами (курсантами) шляхом прямих таємних виборів.

Проте, безпосередньо участь у виборах ректора візьме не більше 15% від загальної кількості осіб, які мають право брати участь у виборах ректора університету.

Наприклад, якщо у виборах бере участь 1 тисяча осіб, то кількість студентів, які обиратимуть ректора не може перевищувати 150 осіб.

2. Скільки студентів від факультету можуть делегувати для участі виборів ректора?

Визначення квоти виборних представників з числа студентів університету, проводиться із розрахунку 15% від загальної кількості осіб, які мають право брати участь у виборах ректора університету.

Загальна кількість (квота) представників з числа студентів університету розподіляється між факультетами пропорційно до кількості студентів, які навчаються на цих факультетах.

Всього буде обрано 149 делегатів.

Квота по факультетах:

http://www.rshu.edu.ua/uploads/files/Newss/Rozrah_stud.pdf

3. Чи будуть студенти обирати ректора напряму?

Система виборів ректора двоступенева. Спершу відбуваються вибори представників, яким делегують право обирати ректора. Саме вони безпосередньо обиратимуть ректора університету від імені всього студентства вишу. Тому до їх обрання потрібно підійти зважено.

Вибори представників проводяться шляхом прямих таємних виборів на загальних зборах факультету у які об’єднано у декілька академічних груп. Об’єднання у групи здійснюється організаційним комітетом з проведення виборів ректора університету.

4. Хто такі виборні представники?

Це студенти, яких на загальних зборах факультетів оберуть для участі у виборах ректора університету.

5. Хто може бути виборним представником?

Виборним представником може бути будь-який студент відповідного факультету.

6. Який порядок обрання делегатів від факультету?

Порядок обрання делегатів від факультету: оголошуються визначені дні та час (!), коли кожен студент денної форми навчання може подати свою кандидатуру на обрання делегата від факультету. Список кандидатів затверджується на конференції студентів факультету.

Важливо не пропустити термін, коли можна висунути кандидатури. Якщо цей термін проґавити, то делегатами у підсумку можуть стати «потрібні» люди, які «правильно» проголосують.

7. Виборні представники обираються шляхом таємного голосування?

Так. Організацію проведення таємного голосування проводить студентський деканат факультету за допомогою організаційного комітету.

8. Коли відбудуться вибори делегатів від факультетів?

Вибори представників проводяться не пізніше ніж за 10 днів до виборів ректора університету за графіком, затвердженим організаційним комітетом

Графік проведення виборів делегатів на вибори ректора РДГУ від студентів університету:

http://www.rshu.edu.ua/uploads/files/Newss/Rozrah_stud.pdf

9. Скільки на зборах має бути присутніх осіб, щоб вважати, що вибори відбулися?

Загальні збори факультету вважаються такими, що відбулися, у разі присутності на них не менше 50% від загальної їх кількості.

Тут варто не допустити кулуарних зборів, коли на них буде присутньо 10-15 осіб, які все за всіх вирішать.

10. Хто головує на загальних зборах?

На загальних зборах студентів факультету головуючим є студдекан факультету, обирається секретар, який веде протокол зборів, лічильна комісії для підрахунку бюлетенів.

11. Який документ потрібен, щоб отримати виборчий бюлетень?

Члени лічильної комісії на основі списку осіб, які мають право брати участь у голосуванні, видають бюлетені під підпис кожному студентові при пред’явленні документа, що посвідчує особу.

Бюлетень для голосування заповнюється особою, яка бере участь в голосуванні, особисто.

12. Яку позначку потрібно ставити у бюлетені?

У бюлетені для голосування особа, яка голосує, робить позначку («+») або іншу, що засвідчує її волевиявлення, після чого опускає заповнений бюлетень у скриньку.

13. Чи можливе проведення другого туру?

У випадку, коли кандидати набрали однакову найменшу кількість голосів, що перевищує встановлену квоту для даного факультету, серед них проводиться другий тур виборів в тому самому приміщенні, одразу після підрахунку голосів.

Член організаційного комітету та лічильна комісія повторно виготовляють ту саму кількість бюлетенів із внесенням відповідних кандидатур, після чого проводиться процедура голосування аналогічно попередній.

14. Коли відбувається підрахунок голосів?

Підрахунок голосів починається одразу після закінчення голосування в присутності студентів факультету і проводиться без перерви.

15. Коли бюлетень може бути визнаний недійсним?

Бюлетень для голосування може бути визнаний недійсним у таких випадках: якщо в бюлетені зроблено позначки більше встановленої квоти; якщо не зроблено жодної позначки; якщо неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення.

16. Де можна ознайомитися з результатами виборів представників?

Результати обрання представників, які братимуть участь у виборах ректора університету, підлягають оприлюдненню (дошка оголошень, веб-сайт тощо).

17. Коли відбудуться вибори ректора?

19 березня 2015 року.

18. Що робити у випадку, коли Вас змушують голосувати за певного кандидата?

По-перше, не піддаватися на тиск і голосувати за того кандидата, який Вам найбільше імпонує. Також потрібно пам’ятати, що вибори відбуваються шляхом таємного голосування. Для цього на виборчих дільницях будуть спеціально облаштовані кабіни для голосування.

По-друге, необхідно звернутися до представників Громадянської мережі ОПОРА, яка веде незалежне громадське спостереження за виборами ректора РДГУ.

Контакти:
Сайт – http://opora.rv.ua
Тел.. – 096 918 74 08
 
За детальнішою інформацією звертайтесь до
Координатора освітніх програм Громадянської мережа ОПОРА у Рівненській області
Анатолія Бондарчука

т. (096) 918-74-08