Проблема зарахування абітурієнтів у «четвертій хвилі»: результати дослідження

Дата: 18.12.2014

3979 b1111Результати Дослідження зарахування абітурієнтів на місця державного замовлення, проведені по 47 напрямах підготовки у 106 вищих навчальних закладах країни, вже вдруге підтверджують гіпотезу про неефективність існуючої процедури конкурсного відбору. Відповідно до даних, проаналізованих мережею ОПОРА, в середньому 50% вступників стають студентами-бюджетниками тому, що подали в Приймальну комісію оригінали необхідних документів, а не тому, що були рекомендовані до зарахування відповідно до величини конкурсного бала. Оскільки ці абітурієнти зараховуються на місця державного замовлення вже після закінчення третього етапу надання рекомендацій, то для широкої громадськості цей період відомий під назвою «четвертої хвилі».

 

Найкращі результати зарахування абітурієнтів, відповідно до результатів дослідження, спостерігаємо на напрямах підготовки, які потребують проходження творчих конкурсів та фізичних випробувань. Кількість вступників, які стають студентами у «четвертій хвилі», тут рідко сягає більше 20%, натомість основна частина зарахувань відбувається на першому етапі. Решта напрямів, від найбільш популярних «правознавства», «міжнародних відносин», «менеджменту» та «комп’ютерних наук» до тих, де план державного замовлення не виконується – «хімія», «фізика», «прикладна фізика», «машинобудування»  – мають низькі показники зарахування вступників. Наприклад, для напряму «правознавство» середній показник становить 59%, для «фінанси та кредит» – 60%,  «менеджмент» – 61%, «фізика» – 62%, «комп’ютерні науки» – 63%, «машинобудування» – 58%, «будівництво» – 56%.

Відсутність чіткої процедури зарахування абітурієнтів на бюджетні місця після третього етапу стає причиною внутрішніх маніпуляцій у рейтингових списках. Щоб виконати план державного замовлення, у приймальних комісіях можуть діяти двома способами. Перший – це повідомляти про вільні місця абітурієнтам, які опинилися одразу під рискою, однак досі не подали оригінали документів, з тим, щоб вони їх донесли. Другий – заповнювати державні місця за рахунок тих вступників, чиї оригінали зберігаються у виші, однак їхні рейтингові позиції часто можуть займати останні місця в списку. Оскільки єдиної чітко визначеної процедури не існує кожен вищий навчальний заклад діє на свій розсуд. Частими є випадки, коли про наявність вільних місць повідомляються «свої» абітурієнти, натомість решта дізнаються про втрачену можливість вчитися на бюджеті вже після оприлюднення наказу про зарахування.

Вочевидь, система конкурсного відбору потребує змін. Щоб «четверта хвиля» не сягала таких масштабів, потрібно вдосконалити процедуру подання заяв абітурієнтами в Умовах прийому, а також доповнити програмне забезпечення Єдиної державної електронної бази з питань освіти функцією, яка б дозволяла автоматично вибудовувати рейтинг поданим заявам.

По-перше, варто передбачити, щоб вступник визначав пріоритетність напрямів підготовки, на які подає заяви у кожному ВНЗ. І в тому випадку, коли він може бути рекомендований до зарахування у одній хвилі на кілька напрямів підготовки – рекомендацію варто надавати лише на пріоритетний для нього напрям (спеціальність). Це дасть змогу зараховувати за рекомендаціями більшу кількість бажаючих навчатися у виші абітурієнтів.

Друге, в ЄДЕБПО потрібно додати функцію автоматичного заміщення вже зарахованого абітурієнта вступником, який знаходиться нижче від нього у рейтинговому списку. Таким чином, якщо на першому етапі вступник буде рекомендований до зарахування на пріоритетну для себе спеціальність, то на другому – його неможливо буде рекомендувати на менш пріоритетну. Зважаючи на те, що відповідно до норм нового ЗУ «Про вищу освіту» Міністерство освіти і науки України має розробити програмне забезпечення для супроводу вступу на бакалаврські програми та створити веб-портал з можливістю кожному абітурієнту здійснити вибір спеціальності та ВНЗ в автоматичному режимі онлайн, впровадження частини з цих механізмів уже під час вступної кампанії 2015 року позитивно вплине на хід конкурсного відбору у 2016 р.

Третє, пропонуємо додати норму про обов’язкове щоденне оновлення рейтингових списків вступників впродовж усього етапу надання рекомендацій для зарахування, відповідно до коригування списку абітурієнтів, які виконали умови до зарахування. Досвід спостереження свідчить, що про зміни конкурсної ситуації на кожному етапі знають лише в Приймальній комісії, натомість абітурієнти, які знаходяться «під рискою», не бажаючи ризикувати, укладають контракт та подають документи у менш бажані для себе ВНЗ, попри те, що мали шанс вступити на бюджетні місця. Саме тому, важливо, щоб кожен вступник отримував оперативну інформацію про хід подачі/відкликання оригіналів документів щодня. Крім того, це дозволить уникнути видатків на обдзвін вступників для повідомлення про наявність вільних місць.

 

Завантажити повне дослідження результатів зарахування абітурієнтів можна тут

За коментарями звертайтеся до:
Ольги Стрелюк,
координатора освітніх програм
Громадянської мережі ОПОРА
063 628 68 36

Дослідження підготовлено в рамках проекту “Протидія інституційній корупції в освітній сфері на етапі вступної кампанії до вищих навчальних закладів через формування рейтингу відкритості ВНЗ та проведення дослідження результатів зарахування студентів”. Проект здійснюється за фінансової підтримки МФ “Відродження”.

Консультаційна та юридична допомога вступникам: 044-222-57-27.