Публічність органів місцевого самоврядування Рівнго у 2015 році – 52%

Дата: 05.07.2016

РЕЗЮМЕ МІСТА

Загальний показник публічності Рівненської міської ради, у порівнянні з результатами минулорічного вимірювання, покращився на 5% і становить тепер 52%. Проте, у загальному рейтингу Рівне втратило одну позицію і опустилося з 12 на 13 місце. Всього у рейтингу 22 міста.

Індекс публічності міського голови Рівного Володимира Хомка становить 51%. Це 15 результат з 22 міст. Найбільшим недоліком Рівного в сфері публічності є процес звітування органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Міський голова Рівного не звітує перед мешканцями міста про виконання місцевих цільових програм та не звітував перед депутатами про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами ради та про роботу виконавчих органів. Проте, у 2014 році міський голова Рівного Володимир Хомко прозвітував про результати своєї роботи на відкритій зустрічі перед громадою міста. У Статуті територіальної громади міста не деталізована процедура звітування міського голови, а визначено лише обов’язок періодично звітувати. За ініціативи міського голови в Рівному відбулися громадські слухання та регулярно відбуваються опитування громадської думки. На веб-сайті Рівнеради неправомірно залишається обмежений доступ до значної частини розпоряджень міського голови, що в основному стосуються надання матеріальної допомоги, преміювання працівників та вручення подяк. На сайті Рівненської міської ради відсутня інформація про помічників та радників міського голови, а також результати роботи робочих груп створених при міському голові, а також їх персональний склад.

Володимир Хомко проводить регулярний прийом громадян, виділяючи на це більше 8 годин свого часу щомісячно. Мешканці міста можуть легко та без додаткових перешкод записатися на прийом до керманича міста. Разом з тим, міський голова не проводить окремий прийом для інших категорій осіб та об’єднань, зокрема, представників профспілок, громадських організацій, релігійних об’єднань, тощо. Міський голова не активно комунікує з ЗМІ шляхом організації брифінгів, прес-конференцій, прями ефірів, неформальних зустрічей з журналістами. Проте, разом з тим, міський голова активно присутній у медіа просторі міста. На сайті Рівнеради оприлюднений Статут територіальної громади, Програма соціально-економічного розвитку, бюджет та графічна частина Генерального плану. Проте, Генеральний план міста не є відкритий та містить гриф «Для службового користування».

До позитивних тенденція, у порівнянні з результатами минулорічного дослідження, можна віднести те, що на сайті міської ради були оприлюднені декларації про майно, доходи і витрати заступників міського голови. На веб-сайті міської ради відсутні звіти про хід виконання програми соціально-економічного розвитку

Індекс публічності виконавчих органів Рівненської міської ради становить 63%. Це 10 результат з 22 міст та низький рівень публічності. В 2014 році жодне управління міської ради не прозвітувало перед територіальною громадою про результати своєї роботи у поточному році. На веб-сайті міської ради відсутня інформація про структуру та персональний склад виконавчих органів та немає вичерпної інформації про керівників виконавчих органів (біографічних відомостей). На веб-сайті оприлюднене рішення про проведення земельних торгів та інформація про їх результати. Рівненською міською радою не розроблена комплексна концепція Стратегії розвитку міста. Відсутня програма соціально економічного розвиту міста на короткостроковий період. Відсутня інформація про підприємства, установи та організації (керівники, контактна інформація, сфера діяльності), що належать до сфери управління виконавчих органів Рівнеради.

Проекти рішень виконкому оприлюднюються вчасно, але не вчасно оприлюднюється проект порядку денного. На веб-сайті ради оприлюднений план з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік. Також на сайті міської ради публікуються повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів. На сайті міської ради відсутня інформація про більшість послуг, що надаються комунальними підприємствами та їхню вартість, формули розрахунку тарифів та інформація про пільги для різних категорій населення щодо різних видів послуг.

У м. Рівне працює ЦНАП. На сайті та інформаційних стендах ЦНАП розміщені інформаційні картки адміністративної послуги (по кожній адміністративні послузі) та забезпечено можливість отримати інформацію про послуги за допомогою засобів телекомунікації (телефон, електронна пошта, skype). На сайті міститься порядок надання відповідних АП, режим доступу до приміщення, де здійснюється прийом суб’єктів звернень, наявність сполучення громадського транспорту та наявні бланки для заповнення з метою отримання адміністративних послуг. Проте, у ньому не поширюються довідково-інформаційні матеріали про адміністративні послуги, відсутня електронна черга.

Індекс публічності депутатського корпусу Рівненської міської ради становить 42%.Це 14 результат з 22 міст та категорія міст з низьким рівнем публічності. На веб-сайті Рівненської міської ради відсутня інформація про поштову адресу, номери засобів зв’язку, електронну пошти депутатів, про їхні права та обов’язки. На сайті з’явилася інформація про графік та місце їхнього прийому депутатів. На сайті-ради розміщено лише декілька біографій депутатів. В Рівненській міській раді діє електронна система голосування. Проте інформація про реєстрацію депутатів та результати поіменного голосування на сайті ради не оприлюднюються. Неврегульованим в місцевих нормативно-правових актах залишається порядок звітування депутатів перед територіальною громадою. Радою не затверджені строки проведення звітів депутатів та графік їх звітування перед виборцями. Лише частина депутатів Рівненської міської ради систематично звітує перед виборцями про результати своєї роботи. На сайті ради опубліковано лише 11 з 54 звітів депутатів за 2014 рік. Зокрема, 10 з 11 оприлюднених – це звіти мажоритарників. Дані звіти не вичерпні і лише в певній мірі стосуються реалізації безпосередньо депутатських повноважень.

На сайті Рівнеради вчасно розміщується інформація про скликання сесії або її пленарного засідання, вчасно оприлюднюється проект порядку денного сесії та проекти рішень, вчасно оприлюднюються рішення прийняті на пленарних засіданнях ради. На веб-сайті не депутатські запити. Проте, почали оприлюднюватися протоколи засідань постійних комісій. Рішення про створення депутатських фондів не приймалося. Постійні депутатські комісії Рівненської міської ради не прозвітувалися перед радою про результати своєї роботи у 2014 році.

У Статуті територіальної громади міста не врегульований порядок проведення громадських слухань, загальних зборів громадян та місцевих ініціатив. Зокрема, у Статуті прописана складна процедура внесення на розгляд міської ради проектів актів територіальної громади ініційованих у порядку місцевої ініціативи (необхідно 5 тисяч підписів членів територіальної громади). Окрім цього, у Статуті зазначено, що суб’єктом місцевої ініціативи може бути ініціативна група членів міської територіальної громади чисельністю не менше тисячі осіб.

До позитивних тенденцій варто віднести те, що 6 жовтня під час другого пленарного засідання 54-сесії Рівненської міської ради VI скликання, яка стала остання в цьому скликанні, депутати підтримали проекти рішень, що ініційовані та розроблені групою Врядування громадської ініціативи «Дорожня карта реформ Рівного», до якої входять, зокрема, представники Громадянської мережі ОПОРА. Так, було ухвалене рішення «Про Бюджетний регламент Рівненської міської ради», «Про внесення змін та доповнень до Регламенту Рівненської міської ради та «Про внесення змін та доповнень до Статуту територіальної громади міста Рівного». Разом зі змінами до Статуту було прийняте і положення «Про місцеві ініціативи». Його прийняття спрощує внесення на розгляд сесії міської ради проектів рішень, ініційованих громадою міста. Передбачає склад ініціативної групи у кількості не менше 20 осіб, а для розгляду проекту під час сесії число підписів повинно дорівнювати 200.

ПРИНЦИП ПРОЗОРОСТІ

Міський голова – 50%

Інформація про міського голову та його діяльність – 58%

Інформація про служби міського голови та кадрова політика – 53%

Основні програмні (концептуальні) документи муніципалітету – 38%

Нормативні документи муніципалітету – 67%

Виконавчі органи – 69%

Інформація про виконавчі органи та їх керівників – 56%

Інформація про виконавчий комітет міської ради – 45%

Рішення та документація виконавчих органів – 70%

Комунальне майно та земля муніципалітету – 78%

Депутати і рада – 56%

Інформація пор депутатів міської ради – 27%

Структура та організація роботи представницького органу місцевого самоврядування – 61%

Пленарні засідання міської ради – 51%

Нормативно-правові акти та інша документація міської ради – 100%

ПРИНЦИП ВІДКРИТОСТІ

Міський голова – 64%

Участь громадськості – 64%

Виконавчі органи – 77%

Участь громадськості – 48%

Доступ до публічної інформації  – 82%

Адміністративні послуги – 77%

Депутати і рада – 51%

Участь громадськості – 51%

ПРИНЦИП ПІДЗВІТНОСТІ 

Міський голова – 35%

Фінансові ресурси муніципалітету – 100%

Звіт про результати діяльності міського голови – 28%

Виконавчі органи – 48%

Звітування про результати діяльності виконавчих органів влади – 29%

Фінансові ресурси муніципалітету – 61%

Регуляторна політика – 100%

Депутати і рада – 9%

Звіти про результати діяльності – 9%